ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "H ΕΛΠΙΣ"

ΑΝAΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου 
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω ελλείψεως απαρτίας η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση των  Μελών του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου "Η Ελπις "
θα λάβει χώρα την Κυριακή 26.06.2022 σύμφωνα με την από 01.06 2022 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 
Η παρουσία σας είναι απαραίτητη και ουσιαστική. 
Σας ευχαριστούμε. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
 συναξεων

 ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

omilies

VIDEO

camera clip art hi

library 1

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ́ ́Η ΕΛΠΙΣ ́ ́

ΔΔημητρίου Μπέη 21 
Ζωγράφου, 15773

T2107771567