Ιστορικό - Σκοποί

Ιστορικό - Σκοποί

 

Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Η ΕΛΠΙΣ ιδρύθηκε το 1934, με κύριο σκοπό την χριστιανική μόρφωση τών μελών του και κάθε άλλου πού εκτιμά τους σκοπούς του Συλλόγου, συμφωνα με το πνεύμα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 

Έκτοτε πολυσχιδής υπήρξε η προσφορά του συλλόγου στην θρησκευτική αφύπνιση των Χριστιανικών συνειδήσεων, μέσα από την κατήχηση και το φιλανθρωπικό έργο.

Πιό αναλυτικά οι σκοποί του συλλόγου βάσει του καταστατικού του είναι: 

Η χριστιανική μόρφωση των μελών του και κάθε άλλου πού εκτιμά τους σκοπούς του Συλλόγου και η εφαρμογή των χριστιανικών αρχών σύμφωνα με το πνεύμα της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 

Η υπεράσπιση της Χριστιανικής Πίστης και η απολογία γι' αυτή με τα μέσα που επιτρέπονται από τους νόμους της Εκκλησίας και του Κράτους. 

Η συνδρομή με κάθε πρόσφορο μέσο του Κατηχητικού έργου της Εκκλησίας. 

Η άσκηση της φιλανθρωπίας σύμφωνα με το πνεύμα του Χριστιανισμού.


Μέσα για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου είναι: 

Διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις και μαθήματα Χριστιανικού περιεχομένου. 

Η απόκτηση καταλλήλων κτιριακών εγκαταστάσεων καί εξοπλισμού και η ίδρυση φιλανθρωπικών καταστημάτων. 

Έντυπα, προβολές, θεατρικές παραστάσεις, οπτικοακουστικά μέσα, μουσικές εκδηλώσεις, εκδρομές, παρακολούθηση λειτουργικών συνάξεων και ότι άλλο θα ήταν πρόσφορο για την επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. 

Η συνεργασία με τις Εκκλησιαστικές αρχές, την ενορία και άλλους συλλόγους. 

Η ίδρυση τμημάτων για τον επιμερισμό των δραστηριοτήτων του Συλλόγου καθώς καί η ίδρυση αθλητικών τμημάτων για χάρη της νεότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ́ ́Η ΕΛΠΙΣ ́ ́

ΔΔημητρίου Μπέη 21 
Ζωγράφου, 15773

T2107771567