Γενικές Πληροφορίες

Υπεύθυνος ιστοσελίδας: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Πανταζής email: fnikpantazis@gmail.com

Διεύθυνση

Δημητρίου Μπέη 21 (πρώην Κλεοβούλης) έναντι Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων και Αγίας Λαύρας 37

Ζωγράφου, 15773 

Τηλέφωνο

+210 7771567

Email

info@syllogoselpis.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ́ ́Η ΕΛΠΙΣ ́ ́

ΔΔημητρίου Μπέη 21 
Ζωγράφου, 15773

T2107771567